Internationaal congres huidlymfomen februari 2020 in Barcelona

 

Van 12 tot 14 februari 2020 vond de vierde editie van het wereldwijde internationaal congres – World Congress of Cutaneous Lymphomas (WCCL)- plaats in Barcelona. Het doel van dit congres was om de meest actuele en relevante onderzoeksresultaten te delen en aanknopingspunten te vinden voor nieuwe onderzoeken, dan wel een samenwerkingsverband te starten. Een aantal onderzoekers van de afdeling huidziekten en pathologie van het LUMC presenteerden hun meest recente onderzoeksresultaten. Het gaat om de volgende onderzoeken.

 R Melchersjpg

Drs. S. van Santen, arts-onderzoeker afdeling huidziekten LUMC

Drs. S. van Santen presenteerde haar onderzoek over de verschillende histologische kenmerken in huidbiopten van patiënten met folliculotrope mycosis fungoides. Deze kennis draagt bij aan het vroegtijdig herkennen van patiënten die een gunstige of juist een minder gunstige prognose hebben.

 

Drs. A.M. Schrader, arts-onderzoeker afdeling pathologie LUMC

Drs. A.M. Schrader onderzocht de bruikbaarheid van twee bekende algorithmen voor het classificeren van de cel van origine bij 40 patiënten met primair cutaan diffuus grootcellig B-cel lymfoom van het beentype en 12 patiënten met een primair cutaan follikelcentrum grootcellig B-cel lymfoom. Zij concludeerde dat beide algorithmen slechts in beperkte mate kunnen bijdragen aan het maken van onderscheid tussen de twee typen B-cel huidlymfomen.

 

Drs. A.N. Bastidas Torres, onderzoeker afdeling huidziekten LUMC

Drs. A.N. Bastidas Torres onderzocht biopten van patiënten met een zeer zeldzaam type lymfoom, namelijk blastaire plasmacytoide dendritische cel neoplasie. Hierbij werden afwijkingen in een aantal genen gevonden die mogelijk bijdragen aan het ontstaan van de ziekte. Deze genen zouden in toekomstige onderzoeken verder onderzocht kunnen worden en een mogelijke aangrijpingspunt kunnen zijn voor therapie.

 

Drs. R. Melchers, arts-onderzoeker afdeling huidziekten LUMC

De klinische, histologische en moleculaire karakteristieken bij patiënten met cutaan anaplastisch grootcellig T-cel lymfoom werden gepresenteerd door drs. R. Melchers. Hij presenteerde ook de resultaten van een tweede onderzoek dat zich richtte op de behandeling en prognose van patiënten met cutaan anaplastisch T-cel lymfoom en lymfomatoïde papulose met verspreiding van de ziekte buiten de huid.

 

Drs. S. Najidh, arts-onderzoeker afdeling huidziekten LUMC

Drs. S. Najidh presenteerde haar onderzoek over de karakterisering van tumorcellen bij patiënten met het Sézary syndroom. Uit dit onderzoek bleek dat de tumorcellen vaak verschillende eiwitten hebben waaraan ze herkend kunnen worden in het bloed. Hoewel het een zeldzaam type huidlymfoom betreft, zijn deze celeigenschappen binnen een patiënt en tussen patiënten vaak verschillend.