Privacyverklaring

Stichting Huidlymfoom JPEGjpg

Stichting Huidlymfoom

Secretariaat: Looierslaan 117, 2272 BK Voorburg               secretaris@stichtinghuidlymfoom.nl

 

PRIVACYVERKLARING

De Stichting Huidlymfoom, gevestigd te Voorburg en ingeschreven in het Handelsregister van de KvK onder nr. 75441608, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken

De Stichting Huidlymfoom verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de dienstverlening van de stichting en/of omdat u deze gegevens zelf hebt verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

 

Met welk doel en met welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Stichting Huidlymfoom verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Om contact met u te kunnen opnemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, met name gerelateerd aan informatieverstrekking rondom de diagnose en behandeling van- en onderzoek naar huidlymfomen;

• Om u te kunnen informeren over wijzigingen in onze dienstverlening;

• Voor de afhandeling van onderlinge financiële afspraken, zoals donaties;

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Stichting Huidlymfoom bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Correspondentie via de mail wordt uiterlijk binnen 1 jaar verwijderd. Gegevens in ons administratie- en CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, o.a. om aan de wettelijke bewaarverplichting te voldoen van de belastingdienst.

Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan die gegevens langer beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Stichting Huidlymfoom deelt uw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Stichting Huidlymfoom gebruikt slechts functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Huidlymfoom en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander - door u genoemde organisatie - te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar tegen verwerking van uw gegevens sturen naar secretaris@huidlymfoom.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

De Stichting Huidlymfoom zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Stichting Huidlymfoom neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via

secretaris@stichtinghuidlymfoom.nlKvK 75441608         Bankrek. NL 06 ABNA 0860.7725.35