Wie zijn wij

Tijdens de eerste landelijke bijeenkomst (oktober 2018) voor patiënten met de diagnose huidlymfoom, werd als probleem gesignaleerd dat er te weinig makkelijk toegankelijke informatie over de ziekte beschikbaar is. Daarbij werd de wens uitgesproken om te komen tot de oprichting van een patiëntenorganisatie

Hierop volgend sloeg een groep patiënten en naasten de
handen ineen en richtte ze in juli 2019 de Stichting Huidlymfoom op. De Stichting Huidlymfoom is een onafhankelijke stichting met als doel het informeren en behartigen van belangen van patiënten met een huidlymfoom, door middel van kennisdeling en het bewerkstelligen van een optimale kwaliteit van behandeling en op het bevorderen van het contact tussen enerzijds patiënten en anderzijds hun behandelend artsen en verplegend personeel.

De stichting kent naast het Bestuur een Patiëntenraad en een kring van betrokken medische experts op het gebied van huidlymfomen, de Medische Adviesraad.